logo Rotary Link amb Rotary International
Click per accedir

Rotary Club Caldes de Montbui · Cingles del Bertí


Navegació per aquesta Pàgina Web

  • Benvinguda: Missatge del President del Club
  • El Club: El nostre Club. Activitats
  • Rotary: Que es Rotary. El Programa Polio-Plus
  • Projectes: Els nostres projectes de servei
  • Contacte: Contacti amb nosaltres
  • Socis: Area de la Web reservada als Socis del RC Caldes de Montbui · Cingles del Bertí


Informació general. Normes de la Pàgina Web

rotarycaldes.org és una publicació on-line (en endevant la Pàgina Web) del Club Rotary Caldes de Montbui Cingles del Bertí (en endevant El Club), numero de Rotary International 55.558, del Districte 2.002.

La finalitat de la Pàgina Web es la publicació de informacions, noticies, comentaris i opinions que puguin ser d‘interès per als Socis i veïns i institucions de Caldes de Montbui i el seu entorn. L‘accès a la Pàgina Web és lliure i gratuït a travès de Internet.

Pertanyen al Club els drets de propietat intelectual sobre la disposició dels continguts de la Pàgina Web, el seu disseny gràfic ( look&feel ), els programaris d‘ordinador subjacents (inclósos codis font excepte els lliures GNU) i els continguts, gràfics, fotografies, videus, grabacions sonores, informacions, comentaris etc. inclosos a la Pàgina Web, en especial el logo i la capsalera ROTARY CLUB CALDES DE MONTBUI CINGLES DEL BERTI. Els signes i simbols distintius inclosos a la Pàgina Web (marques i noms) son propietat del Club, o dels seus llicenciatiaris i/o anunciants.

El visionat i utilització de la Pàgina Web per part dels seus usuaris-visitants i/o Socis del Club no suposa cessió de cap dret de propietat intelectual i/o industrial sobre la Pàgina Web i els seus continguts, excepte en aquells casos en els que estigui legalment permés o mitjançant autorització prèvia del Club, Els ususaris-visitants no podràn reproduïr, transformar, distribuir, comunicar públicament, posar a disposició de tercers, extreure i/o reutilitzar la Pàgina Web, els seus continguts i simbols distinctius.

Els Socis del Club, amés del lliure accés a la web, poden accedir de manera exclusiva a la part de la Pàgina Web que els està reservada.

El Club es reserva el criteri de decisió sobre la publicació de cartes i/o propostes d‘articles d‘opinió. En cap cas, El Club serà responsable dels comentaris i/o manifestacions aportades per tercers i inclosos a la Pàgina Web com a opinions i/o informacions de tercers, ostentant El Club la condició de simple allotjador de la informació als efectes d‘alló disposat al article 16 de la Ley 34/2002, de 12 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI).


Comunicacions amb El Club per qualsevol tema rel·acionat amb la Pàgina Web, per correu electrónic a secretaria@rotarycaldes.org


Rotary Club Caldes de Montbui Cingles del Bertí RI Id 55.558. Districte 2.202
Reunions dijous 21,00 h. Hotel Balneari Broquetes, Caldes de Montbui. secretaria@rotarycaldes.org

Web engineering&design info@tkprojectes.com