logo Rotary Link amb Rotary International
Click per accedir

Rotary Club Caldes de Montbui · Cingles del Bertí


Fundació Rotaria
"Click" per accedir
Clubs Rotaract
"Click" per accedir
Clubs Interact
"Click" per accedir
Programa Polio Plus
"Click" per accedir
rotary water Rotary Water Projects
"Click" per accedir
Programes Rotary d'intercanvi juvenil
"Click" per accedir
Seminaris Ryla per a Joves
"Click" per accedir
Beques Rotary per la pau
"Click" per accedir
Voluntariat a Rotary
"Click" per accedir

El Rotary Club Caldes de Montbui Cingles del Berti està vinculat a la matriu Rotary International que và ser fundada per en Paul Harris a Chicago al 1905, on començà una reunió setmanal que no ha parat de multiplicar-se fins al dia d'avui, com a instrument d'amistat, de solidaritat i de servei.

Rotary International és l'associació de més de 64.000 clubs de tot el món, cada un dels quals conserva la seva independència, l'autonomia i la iniciativa. Està establerat en més de 168 països i agrupa més de dos milions de socis. Es a dir els rotarians som bons amics, nombrosos, generosos i organitzats.

RI és soci consultor de la ONU i incansa- ble  col·laborador de la Organització Mundial  de  la Salut en el projecte d’erradicació de la Polio, mitjançant el seu Projecte de Servei més important «Polio-Plus» que consisteix en el recull d’aportacions per la financiació del programa de vacunació. Encara que els clubs rotarians implementen programes de servei autónoms, tots els rotarians col·laboran en la campanya mundial per erradicar la polio.

La Fundació Rotaria de Rotary International es una organització sense ànim de lucre que propicia que els rotarians fomentin la comprensió mundial, la pau i la bona voluntat a través de la millora de la salut, el suport a l’educació i la mitigació de la pobressa. Atorga el major nombre de beques educatives i sufraga anyalment intercanvis de més de 1.000 becaris que cursen estudis en tot el mon, col·laborant amb prestigioses universitats del mon per obtenir màsters en estudis sobre la pau i la resolució de conflictes.

Els rotarians brinden servei humanitari, promouen la posada en pràctica de les normes ètiques en tota ocupació i contrbueixen al foment de la bona voluntat i la pau al món.
Hi ha tres nivells de base: Els Clubs Interact (fins a 18 anys), els Clubs Rotaract (fins a 30 anys) i els Clubs Rotary com el nostre. Els Clubs Interact i Rotaract depenen sempre de un Club senior, com és el cas del Rotaract Vallés que te com a clubs patrons els de Cerdanyola, Sant Cugat, Sabadell, Terrassa i Caldes.

Cada any, milers de joves participen en tot el món en el programa de Seminaris de Rotary per a Líders Joves (RYLA). Joves de 14 a 30 anys de edat, triats per el seu potencial de lideratge, asisteixen a un seminari, campament o sesió de treball per a analitzar y posar en pràctica les seves condiciones pel lideratge. Els clubs i districtes rotarians seleccionen els participants y organitzen el RYLA.
Rotary afavoreix el dialeg i coneixement dels joves a nivell mundial amb els programes d‘intercanvi i les seves accions solidàries amb els programes de voluntariat.

Als links superiors d'aquesta pàgina podrà aprofondir en el que son Rotary, la Fundació, el programa Polio-Plus i els altres temes comentats fins ara.

Entorn Rotary hi floreixen asociacions i projectes comuns que fan més internacional la dimensió dels socis, Rotary Musicians i Rotarians Golf Fellowship, son exemples d′aquestes realitats. Els links inferiors de la pàgina el conduirán, a més de aprofondir en Rotary, a conèixer aquestes germantats.

rotary global h fellowship Rotary History Fellowship
"Click" per accedir
rotary fellowship groups Rotary Working Groups
"Click" per accedir
rotary water Rotary Water Projects
"Click" per accedir
rotary internet Rotary Internernet Fellowship
"Click" per accedir
rotary golf Rotarians Golf Fellowship
"Click" per accedir
musics rotary Rotary Musicians Fellowship
"Click" per accedir
rotary skying Rotary Skying Fellowship
"Click" per accedir
rotary magicians Rotary Magicians Fellowship
"Click" per accedir
rotary radio amateurs Rotarians of Amateur Radio Fellowship
"Click" per accedir

Imagenes © Tord Elfwendahl

Rotary Club Caldes de Montbui Cingles del Bertí RI Id 55.558. Districte 2.202
Reunions dijous 21,00 h. Hotel Balneari Broquetes, Caldes de Montbui. secretaria@rotarycaldes.org

Web engineering&design www.tkprojectes.com
info@tkprojectes.com